top of page

 

REGULAMIN

 

 

REZERWUJĘ (czyli kilka słów o rezerwacjach i opłatach)

1. Rezerwacji można dokonać poprzez kalendarz na stronie https://solasu.pl/kalendarz/, drogą mailową: solasu@wp.pl lub poprzez strony partnerów.
2. Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie wpłaty 30% należności za pobyt – w terminie i wysokości określonej w wysyłanej przez Osadę Solasu wiadomości. 
3. Potwierdzenie mailowe rezerwacji przez Gościa zgodnie z pkt 2. musi nastąpić w ciągu 24 godzin w przeciwnym razie rezerwacja zostaje usunięta.
4. Opłaty za pobyt dokonuje się poprzez przelew (nie wpłatę) na konto bankowe i w terminie (terminach) wskazanych w wiadomości rezerwacyjnej, lub jeśli tak zostało to określone w mailu z kalkulacją gotówką przy zameldowaniu. Czas oczekiwania na opłatę to 3 dni w przypadku rezerwacji powyżej 14 dni do daty planowanego pobytu, 1 dzień od 14 do 3 dni do planowanego pobytu, przelew natychmiastowy lub przesłanie potwierdzenia przelewu w przypadku rezerwacji od 3 do 1 dnia do daty planowanego pobytu.
5. W Osadzie Solasu nie ma możliwości rezerwacji na jedną noc.
6. W Osadzie Solasu obowiązuje minimalny czas rezerwacji, który zależny jest od terminu pobytu i jest to: od 1 Października do 30 Kwietnia – 2 noce (z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i okresu noworocznego); od 1 Maja do 30 Czerwca i od 1 do 30 września – 5 nocy; od 1 Lipca do 31 Sierpnia – 7 nocy; okres świąteczny i noworoczny, ferie zimowe – 3 noce
7. W przypadku niedokonania wpłaty zadatku w terminie 3 dni roboczych rezerwacja wstępna zostaje anulowana.
8. Opłata określona w pkt.2 obejmuje jedynie rezerwacje dokonywane powyżej 14 dni od daty planowanego pobytu. Klienci rezerwujący pobyt w terminie poniżej 14 dni od daty planowanego pobytu zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty za pobyt.
9. Pełna kwota pobytu opłacana jest 14 dni przed planowanym pobytem. W przypadku braku wpłaty oraz kontaktu do 7 dni przed planowanym pobytem rezerwacja zostaje anulowana a dokonany przelew za pobyt pozostaje bezzwrotny.
10. O potwierdzeniu rezerwacji Osada Solasu poinformuje drogą mailową.
11. Opłata za pobyt jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu i Cennika Osady Solasu.
12. W przypadku nie pojawienia się gościa pierwszego dnia, bez wcześniejszego uprzedzenia, rezerwacja zostaje anulowana.
13. W przypadku późniejszego przyjazdu Gościa, lub wcześniejszego opuszczenia Osady Solasu, płatność nie ulega zmianie i jest taka, jak zostało to określone podczas dokonywania rezerwacji.
14. Ostateczną liczbę osób należy podać przed rozliczeniem, czyli do 14 dni przed planowanym pobytem.
15. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym pobytem lub zmiana terminu (w miarę dostępności).
16. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 14 dni od daty planowanego pobytu przelew za pobyt nie jest zwracany niezależnie od powodu odwołania rezerwacji.
17. Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji w miarę dostępności obiektu.
18. Akceptując Regulamin, Gość akceptuje również Politykę Prywatności
19. Akceptując Regulamin, Gość wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną wiadomości marketingowych dotyczących Osady Solasu. Zgodę tą można w każdej chwili wycofać wysyłając prośbę na adres solasu@wp.pl lub klikając w odpowiedni odnośnik w wiadomości e-mail.
20. W wyjątkowych sytuacjach (awarii lub innego zdarzenia losowego) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia zamiennie drugiego domku (w miarę dostępności). Wypadku braku dostępności drugiego domku lub braku zgody Gościa na zamianę, umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrócić wpłacone pieniądze.
21. W przypadku rezerwacji dla grupy powyżej 5 osób (dwa domki) po przyjeździe pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500zł płatne gotówką. Kaucja zabezpiecza ewentualne szkody powstałe podczas użytkowania obiektu.
22. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domku, jej wyposażenia i otoczenia w zakresie przekraczającym normalne, rutynowe użycie i nie będące wynikiem niezależnej od wynajmującego awarii, właściciel potrąci z kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty.
23. Kwota kaucji przepada w całości w przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia tytoniu.
24. Ze względu na charakter osady obowiązuje zakaz organizacji wieczorów panieńskich, kawalerskich, imprez integracyjnych i okolicznościowych.
25. W przypadku stwierdzenia złamania pkt 24. Regulaminu (osobiście przez właścicieli lub poprzez zapis z monitoringu) doliczana jest opłata w wysokości 5000zł
25. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu wszystkich współwynajmujących.
26. Ze względu na to, że domki położone są w odległości 20 m od siebie prosimy o nie zakłócanie wypoczynku Gości znajdujących się w drugim domku.
27. W przypadku dewastacji domku przez Gości, nieuprawione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (wymiana wyposażenia, dodatkowe prace) Goście będą obciążeni dodatkowymi opłatami.
28. Osada Solasu objęta jest całodobowym monitoringiem.

 

OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z Procedur bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19:

1. Każdy z Gości przyjeżdżający do Osady Solasu zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (Załącznik 1).
2. W przypadku niezgodności z treścią Oświadczenia Gość ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściciela.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Osady Solasu i jej podwórka osób w niej nie zakwaterowanych.
4. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych Gości obowiązuje zakaz wkraczania na teren podwórka sąsiedniego domku (zakaz nie dotyczy rezerwacji obejmujących wynajem całego obiektu).
5. Zużyte rękawiczki jednorazowe i maseczki należy wrzucać do odpowiednio podpisanego pojemnika.
6. Przed wymeldowaniem prosimy o zabranie wszystkich rzeczy osobistych i opróżnienie lodówki.
7. W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami ratunkowymi lub oddziałem zakaźnym oraz powiadomić o tym fakcie właściciela.
8. W przypadku wejścia w życie rozporządzenia uniemożliwiającego wynajem krótkoterminowy, wszystkie rezerwacje krótkoterminowe przypadające na okres ważności rozporządzenia zostają odwołane, a wpłacone środki zwrócone na konto Klientów. Istnieje również możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin.

 

MELDUJĘ SIĘ (kiedy przyjechać, kiedy wyjechać)

1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Ze względu na procedury bezpieczeństwa, nie ma możliwości wcześniejszego przyjazdu na teren osady.
2. Zameldowanie Gości odbywa się między godziną 15.00, a 20.00. O planowanej godzinie przybycia należy poinformować najpóźniej dzień przed zameldowaniem.
3. Ilość osób w wynajmowanym domku nie może być większa niż w informacjach podanych podczas dokonywania rezerwacji.
4. Ze względu na komfort Gości domki zostały przystosowane do przyjęcia określonej liczny osób maksymalnie 4 osoby. Dzieci niezależnie od ich wieku również liczone są jako osoby.
5. W przypadku nie zgłoszonych przed przyjazdem zwierząt doliczamy opłatę według cennika.

 

WYPOCZYWAM (zasady obowiązujące w Osadzie Solasu)

1. Osada znajduje się na terenie parku krajobrazowego – prosimy nie płoszyć zwierząt i nie niszczyć drzew.
2. Na terenie domków ze względu na bezpieczeństwo panuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych! Prosimy palić przed domkiem w miejscach do tego przeznaczonych.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w chatach grzałek, farelek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia.
5. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Osady Solasu, po wcześniejszym zgłoszeniu podczas rezerwacji. Prosimy o zachowanie czystości po swoich pupilach.
6. Parking na terenie posesji Osady Solasu jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz zostawione w nich rzeczy.
7. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych i zwierząt.
8. Za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta uważa się pogryzienie lub podrapanie wyposażenia domów, ścian i drzwi, jak również zabrudzenie dywanów, tapicerek, ścian.
9. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić niezwłocznie właścicielom lub opiekunom obiektu.
10. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci.
11. W Osady Solasu obowiązuje segregacja odpadów. Instrukcja dotycząca segregacji znajduje się w domku.
12. Osada Solasu położona jest nieopodal lasu, na wsi w związku z powyższym istnieje możliwość spotkania dzikich zwierząt leśnych (głównie sarny, zające, kuny, lisy ale również zdarzają się jelenie, łosie i dziki) na terenie osady i w domkach mogą pojawić się również myszy polne, myszy leśne, nornice, szerszenie, osy i inne owady. Obecność pająków, mrówek i much nie jest związana z brakiem czystości w domkach, a z faktem iż siedlisko otoczone jest ze wszystkich stron naturą. Mogą wystąpić również przerwy w dostawach prądu, lub wody. Posiadamy szambo ekologiczne przez co może występować bulgotanie w zlewach/odpływach.
13. Dojeżdża do nas śmieciarka kilka razy w miesiącu według harmonogramu, więc bardzo prosimy o segregację śmieci i zawiązywanie worków na śmieci przed wrzuceniem ich do kubłów.
14. Nieskoszone elementy podwórka, najczęściej obsypane kwiatami polnymi lub kryjące w sobie nory zwierząt nie wynikają z naszego zaniedbania, a z troski o naturalne środowisko oraz owady i zwierzęta je zamieszkujące.
15. Każdy z domków wynajmowany jest na wyłączność Gościom. Podczas wynajmu obu domków przez Gości Właściciel obiektu nie mieszka na terenie osady.

 

OGIEŃ:

1. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o nie używanie otwartego ognia w domkach i tym samym o uważne i rozsądne palenie w kominkach i piecach (instrukcje rozpalania ognia Goście otrzymują drogą mailową). Po rozpaleniu ognia w paleniskach prosimy o szczelne zamknięcie drzwiczek.
2. W przypadku zaprószenia ognia prosimy o natychmiastowe użycie gaśnic, które znajdują się w wyznaczonych miejscach.
3. Wynajmujący w mailu/wiadomości rezerwacyjnej otrzymuje informację dotyczącą ilości drewna opałowego (do kominka i pieca) która zostanie pozostawiona przed domkiem
4. Obowiązuje kategoryczny zakaz pieczenia kiełbasek w kominkach i piecach, w tym celu na zewnątrz znajdą Państwo miejsce na ognisko.
5. Drewno pozostawione obok domku służy do palenia w piecu i kominku. W ognisku można palić dodatkowo zakupionym drewnem. Prosimy o nie ścinanie drzew i nie branie pociętego drewna znajdującego się w około siedliska, nie należy ono do nas.
6. Istnieje możliwość zakupu drewna ogniskowego lub kominkowego według Cennika
7. Przy opuszczaniu domku prosimy o wygaszenie ognia w kominkach i piecach.
8. Prosimy zachować ostrożność podczas palenia ognia.
9. Ogniska można palić tylko w miejscu wyznaczonym.
10. Osoby używające grilla lub palące ognisko ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty.
11. W kominkach i piecach można palić wyłącznie: drewno i rozpałkę przygotowane przez właścicieli (nie można wrzucać mokrego drewna przyniesionego z lasu), tekturę, nielaminowany i niefarbowany papier, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, obierki po ziemniakach

WYŻYWIENIE:

1. Domki posiadają kuchnie wyposażone w: kuchenkę indukcyjną, czajnik, naczynia, sztućce, garnki, sól i cukier.
2. Przed przyjazdem Goście otrzymują od nas listę polecanych przez nas restauracji oraz sklepów spożywczych.

 

VOUCHERY POBYTOWE

1. Istnieje możliwość zakupu vouchera pobytowego na pobyt weekendowy
2. Voucher można zrealizować w okresie od października do końca kwietnia (z wyłączeniem świąt i okresu noworocznego)
3. Aby zrealizować voucher należy skontaktować się z Osadą Solasu w celu rezerwacji pobytu.
4. Rezerwacja w celu wykorzystania vouchera jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu Osady Solasu.
5. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym pobytem (w miarę dostępności). W przeciwnym wypadku voucher uznaje się za wykorzystany.
6. Ważność vouchera została określona na voucherze.
7. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być z niego wydawana reszta.
8. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o niej poprzez publikację zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej Osady Solasu
2. Właściciel Osady Solasu zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia chaty i terenu siedliska przez Gości nieprzestrzegających Regulaminu.

 

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

bottom of page